Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.cititravel.pl („Regulamin”)

Poniższy Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego Cititravel.pl znajdującego się pod adresem URL www.cititravel.pl. („Serwis”)

Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu.

§1 Informacje podstawowe

1.1. Właścicielem Serwisu i podmiotem świadczącym usługi w ramach Serwisu jest Cititravel Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, kod pocztowy 61-664, ul. Słowiańska 38 A/B, KRS 00000253127, NIP 778-14-33-736, wysokość kapitału zakładowego 2 250 000,00 zł, działająca jako agent turystyczny zwana dalej Cititravel.pl
1.2. Serwis umożliwia Państwu dokonywanie rezerwacji i zakup wycieczek turystycznych poprzez udostępnienie systemu rezerwacji internetowej Cititravel.pl. („System Rezerwacji Internetowej”)
1.3. Założenie rezerwacji lub zakup wycieczki może nastąpić również telefonicznie w Centrum Rezerwacji Cititravel.pl pod numerem wskazanym na stronie Serwisu oraz w Punkcie Obsługi Klienta.
1.4. Prezentowane na stronach internetowych Cititravel.pl materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

§2 Zasady ogólne zakupu wycieczek

2.1. Korzystając z Serwisu akceptują Państwo warunki określone w niniejszym Regulaminie i ponoszą odpowiedzialność za własne czynności wynikające z korzystania z Serwisu.
2.2. Korzystanie z Serwisu możliwe jest tylko w swoim imieniu. Jeśli czynią to Państwo w imieniu osoby trzeciej, oznacza to, że posiadają Państwo ważne w świetle prawa pełnomocnictwo. Za działanie bez pełnomocnictwa lub z przekroczeniem jego granic ponoszą Państwo pełną odpowiedzialność
2.3. Dokonywanie zapytań o rezerwację z użyciem fałszywego nazwiska lub cudzego nazwiska bez ważnego pełnomocnictwa jest niedopuszczalne i zabronione poprzez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2.4. Aby dokonać rezerwacji i zakupu wycieczki turystycznej należy zapoznać się oraz zaakceptować warunki uczestnictwa Organizatora Imprezy turystycznej a także zapisy niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie checkboxu .
2.5. Dane osoby, na którą rezerwacja jest założona, powinny zgadzać się z danymi w paszporcie lub w dowodzie osobistym przy podróżach na terenie Unii Europejskiej. W przypadku niezrealizowania świadczeń wykupionych z powodu niezgodności danych osobowych zawartych w złożonej rezerwacji z danymi znajdującymi się w paszporcie lub dowodzie osobistym, dokonana zapłata za wycieczkę turystyczną podlega zwrotowi w części pomniejszonej o stratę poniesioną w wyniku zawarcia umowy i niezrealizowania świadczeń.
2.6. W chwili dokonania rezerwacji wycieczki turystycznej powinni Państwo posiadać odpowiednie i aktualne dokumenty umożliwiające odbycie podróży, w tym w szczególności ważny paszport, wymagane przy wyjeździe wizy lub inne dokumenty określone przepisami państw, do których się podróżuje.

§3 Ochrona danych osobowych

3.1. Dane wprowadzone przez Państwa do Systemu Rezerwacji Internetowej będą przetwarzane przez Cititravel Polska Sp. z o.o zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz.U nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późniejszymi zmianami.
3.2. Cititravel.pl przetwarza dane osobowe niezbędne do nawiązania, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego (świadczenia usług przez Cititravel.pl), które podane zostały w formularzu rejestracyjnym
3.3 Wysyłając Cititravel.pl Formularz Rezerwacyjny i zaznaczenie tego w postaci checboxu, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie przez Cititravel.pl swoich danych osobowych w celach administracyjnych i statystycznych oraz w celu świadczenia przez Cititravel.pl usług marketingowych polegających na promowaniu usług Cititravel.pl .
3.4 W odniesieniu do Państwa danych osobowych Cititravel.pl stosuje zapisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
3.5 Wysłanie formularza rejestracyjnego po oznaczeniu opcji (Tak) w odniesieniu do opcji handlowych, stanowi wyrażenie zgody na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3.6 Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych w ramach Cititravel.pl zawiera Polityka Prywatności
3.7 Udostępnienie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji usługi. W każdej chwili macie Państwo prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania, a także do żądania ich usunięcia.

§4 Założenie rezerwacji

Zarezerwowanie wycieczki turystycznej może odbyć się przez:

Internet

4.1.1. Korzystając z wyszukiwarki internetowej określacie Państwo parametry interesującej Was wycieczki turystycznej.
4.1.2. Następnie po wyświetleniu listy porównawczej z wycieczkami spełniającymi zadane kryteria wyszukiwania wybieracie Państwo jedną z wycieczek prezentowanych przez System Rezerwacji Internetowej.
4.1.3. Po dokładnym zapoznaniu się z opisem wycieczki, jej ceną i dostępnością przechodzą Państwo do formularza rezerwacji („Formularz”), do którego należy wprowadzić prawidłowe dane osobowe uczestników wycieczki niezbędne do dokonania rezerwacji w Systemie Rezerwacji Internetowej. Przedstawiona oferta nie jest jeszcze ofertą handlową w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
4.1.4. Po wprowadzeniu danych powinni Państwo w dolnej części Formularza zaznaczyć, że akceptujecie – po uprzednim zapoznaniu się:
– warunki uczestnictwa Organizatora Imprezy turystycznej, do których link znajduje się na Formularzu.
4.1.5. W kolejnym kroku przechodzą Państwo do rezerwacji wybierając w zależności od oferty: a.) Przycisk „REZERWUJ”
Ta opcja umożliwia dokonanie rezerwacji wybranej oferty bez potwierdzenia miejsc. Rezerwacja ta wymaga weryfikacji dostępności miejsc przez naszego doradcę w systemie Organizatora.
Po sprawdzeniu dostępności miejsc oraz po ostatecznym potwierdzeniu pełnej ceny wycieczki doradca Cititravel.pl kontaktuje się bezpośrednio z Państwem (poprzez adres e-mail wskazany przez Państwa w Formularzu lub telefonicznie). Po potwierdzeniu chęci zakupu wycieczki przesłany zostanie do Państwa mail potwierdzający złożenie zamówienia wraz z dokumentami rezerwacyjnymi: Umową i Warunkami Uczestnictwa Organizatora. Po sprawdzeniu przez Państwa danych w umowie czy są zgodne z Państwa zamówieniem dokonujecie Państwo wpłaty podanej kwoty. Wpłaty można dokonać przelewem bankowym, przelewem internetowym lub kartą kredytową. Aby skrócić czas oczekiwania na zaksięgowanie Państwa wpłaty i tym samym przyspieszyć proces rezerwacji prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu na adres biuro@cititravel.pl, potwierdzenie przelewu (lub alternatywnie pomyślna autoryzacja karty kredytowej) jest równoznaczne z akceptacją Umowy i Warunków Uczestnictwa Organizatora. Na podstawie Państwa wpłaty nasz konsultant potwierdzi ostatecznie Państwa rezerwację w systemie Organizatora, a następnie prześle Państwu mailem potwierdzenie rezerwacji które upoważnia Państwa do odbioru dokumentów podróży na lotnisku.
Z chwilą potwierdzenia rezerwacji przez Organizatora zawarta zostaje umowa między Państwem a Biurem Podróży.
Ze względów formalnych prosimy Państwa o podpisanie i odesłanie do Cititravel.pl Umowy mailem na adres:
biuro@cititravel.pl najpóźniej do dnia poprzedzającego Państwa wylot.

Centrum Rezerwacji Telefonicznej pod numerem 801 703 303

4.1.6. Po uzyskaniu połączenia z konsultantem Cititravel.pl w Centrum Rezerwacji podajecie Państwo kod konkretnej oferty, którą jesteście zainteresowani lub ogólne preferencje dotyczące wyjazdu.
4.1.7. Konsultant Cititravel.pl potwierdza dostępność miejsc i weryfikuje ostateczną cenę wybranej przez Państwa wycieczki lub przedstawia Państwu najlepsze oferty odpowiadające podanym preferencjom.
4.1.8. Po potwierdzeniu chęci zakupu wycieczki przesłany zostanie do Państwa mail potwierdzający złożenie zamówienia wraz z dokumentami rezerwacyjnymi: Umową i Warunkami Uczestnictwa Organizatora. Po sprawdzeniu przez Państwa danych w umowie czy są zgodne z Państwa zamówieniem dokonujecie Państwo wpłaty podanej kwoty. Wpłaty można dokonać przelewem bankowym, przelewem internetowym lub kartą kredytową. Aby skrócić czas oczekiwania na zaksięgowanie Państwa wpłaty i tym samym przyspieszyć proces rezerwacji prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu na adres biuro@cititravel.pl, potwierdzenie przelewu (lub alternatywnie pomyślna autoryzacja karty kredytowej) jest równoznaczne z akceptacją Umowy i Warunków Uczestnictwa Organizatora.
4.1.09. Na podstawie Państwa wpłaty nasz konsultant potwierdzi ostatecznie Państwa rezerwację w systemie Organizatora, a następnie prześle Państwu mailem potwierdzenie rezerwacji które upoważnia Państwa do odbioru dokumentów podróży na lotnisku. Z chwilą potwierdzenia rezerwacji przez Organizatora zawarta zostaje umowa między Państwem a Biurem Podróży.
4.1.10. Ze względów formalnych prosimy Państwa o podpisanie i odesłanie do Cititravel.pl Umowy mailem na adres:
biuro@cititravel.pl najpóźniej do dnia poprzedzającego Państwa wylot.

Punkty Obsługi Klienta (POK) zlokalizowane w Poznaniu

4.1.12. Podczas bezpośredniej wizyty w Punkcie Obsługi Klienta, podajecie Państwo kod konkretnej oferty wyszukanej na Serwisie, którą jesteście zainteresowani lub ogólne preferencje dotyczące wyjazdu, jeśli Państwa potrzeby nie są do końca sprecyzowane.
4.1.13. Konsultant w Punkcie Obsługi Klienta potwierdza dostępność miejsc i weryfikuje ostateczną cenę wybranej przez Państwa wycieczki lub przedstawia najlepsze oferty odpowiadające Państwa preferencjom.
4.1.14. Podpisanie umowy-zgłoszenia następuje w Punkcie Obsługi Klienta. Forma płatności wybierana jest przez Państwa. W przypadku płatności przelewem, termin jego dokonania określa Konsultant. Prosimy jedynie o przestrzeganie ustalonych z doradcą Cititravel.pl terminów płatności – gwarantuje to utrzymanie wstępnie zarezerwowanych miejsc.

§5 Cena wycieczki turystycznej

5.1. Cena zakupionej wycieczki turystycznej obejmuje wszystkie składniki zawarte w opisie wycieczki turystycznej, a w szczególności:

a.) opłatę za zakwaterowanie,
b.) opłatę za środek transportu (nie dotyczy wycieczek z dojazdem własnym),
c.) opłatę za świadczenia dodatkowe zgodne z opisem wycieczki,
d.) podatki,
e.) opłaty paliwowe i lotniskowe w przypadku wycieczek lotniczych,
f.) inne zgodne z opisem wycieczki.

§6 Formy płatności

6.1. W zależności od długości terminu pomiędzy rezerwacją wycieczki turystycznej, a datą jej rozpoczęcia możliwe są dwa rodzaje płatności za wycieczkę:

– płatność częściowa polegająca na wpłacie tylko niewielkiej zaliczki
– płatność całkowita

6.2. Wpłata zaliczki jest możliwa zwyczajowo na ok. 40 dni przed terminem rozpoczęcia wycieczki turystycznej, ale zasady te są każdorazowo regulowane przez każdego organizatora. Szczegółowych informacji na ten temat udzielą Państwu zawsze Konsultanci Cititravel.pl.
6.3. Przy wpłacie zaliczki ,Konsultanci Cititravel.pl udzielą Państwu również szczegółowych informacji na temat harmonogramu dalszych dopłat do pełnej ceny wycieczki.
6.4. W Cititravel.pl mają Państwo do wyboru następujące formy płatności:

Przelew bankowy
Przelew internetowy
Karta kredytowa
Wpłata gotówkowa
Przekaz pocztowy

Płatność przelewem bankowym

6.5.1. Przelewu należy dokonać na konto wskazane w potwierdzeniu rezerwacji lub na konto:

Cititravel Polska Sp. z o.o
BZWBK S.A
67 1090 2734 0000 0001 0500 8562
SWIFT: WBKPPLPP

Wpłata na konto wskazane w rezerwacji przyspiesza identyfikację Państwa wpłat.

6.5.2. Wypełniając druk przelewu, w tytule przelewu wpisują Państwo: numer rezerwacji, nazwę Organizator Imprez Turystycznych, imię i nazwisko zgłaszającego
6.5.3. Potwierdzenie przelewu należy przesłać drogą elektroniczną na adres: email biuro@cititravel.pl
wraz z następującymi danymi:
– imię i nazwisko podróżnego.
6.5.4. Przelewu należy dokonać w terminie wskazanym przez Konsultanta Cititravel.pl. W przypadku ofert last minute które cieszą się ogromnym powodzeniem prosimy o jak najszybsze dokonanie wpłaty i przesłanie potwierdzenia do Cititravel.pl.
6.5.5. Przesłanie fałszywego potwierdzenia przelewu bankowego będzie traktowane jako próba wyłudzenia i przekazane zostanie stosownym organom ścigania.

Płatność przelewem internetowym

6.5.6. Wybierając płatność przelewem internetowym zostaną Państwo przeniesieni (po kliknięciu w link wysłany mailem na adres wskazany w Formularzu lub korzystając z platformy DotPay umożliwiającej bezpieczne przeprowadzenie płatności internetowych) do strony logowania danego banku, gdzie należy standardowo zalogować się do swojego konta.
6.5.7. Po zalogowaniu się, zostaną Państwo przekierowani do wypełnionego formularza przelewu. Po potwierdzeniu przelewu według zasad danego banku, przelew elektroniczny zostanie zlecony.
6.5.8. Po dokonaniu poprawnej autoryzacji przelewu i płatności za wycieczkę zarezerwowaną w Cititravel.pl, bank blokuje środki pieniężne, stanowiące pełną wpłatę za zarezerwowany wyjazd. Czynność ta jest niezależna od Cititarvel Polska Sp.z o.o
6.5.9. W przypadku braku możliwości zablokowania należności na koncie bankowym, nie dochodzi do zakupu wycieczki turystycznej.

Płatność kartą kredytową

6.5.10. Dokonując rezerwacji przez Internetowy System Rezerwacji zostaniecie Państwo przekierowani do bezpiecznego systemu autoryzacji kart kredytowych DotPay, umożliwiającego zapłatę kartą kredytową.
Dokonując rezerwacji przez Centrum Rezerwacji Cititravel.pl, otrzymacie Państwo e-mailem link, które umożliwi Państwu autoryzację płatności.
W Punkcie Obsługi Klienta płatność kartą kredytową jest realizowana przez tradycyjny terminal.
6.5.11. Płatności kartą kredytową może dokonać właściciel karty lub osoba przez niego upoważniona. Używanie cudzej karty kredytowej bez upoważnienia w celu opłacenia wycieczki turystycznej jest w świetle prawa przestępstwem przeciw mieniu i podlega karze na mocy Art. 278. § 1. Kodeksu Karnego. Wszelkie próby dokonania określonego powyżej przestępstwa będą natychmiast zgłaszane przez Cititravel.pl odpowiednim organom ścigania.
6.5.12. Wpisując dane karty kredytowej wyrażają Państwo zgodę na autoryzację karty do wysokości należności za wycieczkę turystyczną. Autoryzacja nastąpi najpóźniej w ciągu 24 godzin po dokonaniu rezerwacji.
6.5.13. W przypadku:
a.) braku autoryzacji,
b.) braku możliwości zablokowania należności na karcie,
c.) gdy nie ma możliwości płatności kartą kredytową danego typu.

Cititravel.pl skontaktuje się z Państwem telefonicznie lub drogą elektroniczną, celem ustalenia innej formy płatności.

6.5.14. Do poprawnej autoryzacji karty kredytowej, niezbędne jest podanie przez Państwa następujących danych dotyczących karty kredytowej:

a.) rodzaju karty kredytowej
b.) numeru karty kredytowej
c.) nazwiska i imienia posiadacza karty
d.) daty ważności karty kredytowej
e.) kodu CVV2/CVC2 (znajdującego się na odwrocie karty płatniczej. Są to trzy ostatnie cyfry wydrukowane przy numerze karty na pasku do podpisu).
6.5.15. Autoryzacja transakcji dokonywana jest przez centrum autoryzacyjne DotPay przy współpracy z bankiem, który wydał kartę. Autoryzacja karty kredytowej jest całkowicie bezpieczna i polega na przesłaniu zaszyfrowanych danych karty do centrum autoryzacyjnego DotPay. Cititravel.pl nie ma dostępu i nie gromadzi danych dotyczących kart kredytowych, którymi dokonywane są zapłaty za rezerwacje.
6.5.16. Po dokonaniu autoryzacji płatności za wycieczki zakupione w Cititravel.pl, bank, wystawca karty, którą dokonano płatności, blokuje środki pieniężne, stanowiące pełną wpłatę za zarezerwowany wyjazd. Czynność ta jest niezależna od Cititravel.pl

Płatność gotówką

6.5.17. Wpłat gotówkowych można dokonywać w Punktach Obsługi Klienta Cititravel.pl, których adresy znajdziecie Państwo na stronie internetowej: www.cititravel.pl

Płatność przekazem pocztowym

6.5.18. Płatność przekazem pocztowym dopuszczalna jest, jeżeli rezerwacja jest dokonywana na minimum 14 dni robocze przed terminem rozpoczęcia wycieczki turystycznej.
Płatności przekazem pocztowym należy dokonać na konto wskazane w potwierdzeniu rezerwacji lub na konto:

Cititravel Poslka Sp. z o.o
BZWBK S.A
67 1090 2734 0000 0001 0500 8562
SWIFT: WBKPPLPP

6.5.19. Wypełniając druk przekazu w tytule przelewu powinni Państwo wpisać numer rezerwacji nadany przez Cititarvel.pl.pl
6.5.20. Potwierdzenie nadania przekazu należy przesłać drogą elektroniczną na adres: email biuro@cititravel.pl
wraz z następującymi danymi:

– numer rezerwacji,
– imię i nazwisko podróżnego.

6.5.21. Przekaz pocztowy należy nadać w najbliższym możliwym terminie po dokonaniu rezerwacji wycieczki turystycznej, jednak nie później niż w następnym dniu roboczym.

§7 Formy odbioru i dostarczania dokumentów

7.1. Dokumenty podróżne za zakupioną wycieczkę turystyczną – w zależności od Organizatora – mogą zostać dostarczone Państwu:

a.) drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Państwa w Formularzu,
b.) mogą oczekiwać na odbiór na lotnisku na 2 godziny przed wylotem na stanowisku odpraw

organizatora wycieczki.

7.2. O szczegółach odbioru dokumentów zostaną Państwo poinformowani każdorazowo przez Konsultanta Cititravel.pl.
7.3. W szczególnych przypadkach dokumenty mogą być wysyłane pod wskazany przez Państwa adres pocztowy lub dostarczone do Punktu Obsługi Klienta. Dokumenty podróżne nie mogą zostać dostarczone na adres skrytki pocztowej.

§8 Zmiana rezerwacji

8.1. Dokonanie zmian w rezerwacji po zakupie wycieczki turystycznej możliwe jest na warunkach określonych przez Organizatora imprezy turystycznej.
8.2. Dokonując zmian powinni Państwo liczyć się z możliwością wystąpienia kosztów manipulacyjnych zgodnie z warunkami uczestnictwa Organizatora Imprezy turystycznej.
8.3. Dokonanie zmian w rezerwacji wycieczki turystycznej możliwe jest poprzez wysłanie drogą elektroniczną zlecenia zmian w rezerwacji (podając nazwisko i numer rezerwacji) na adres e-mail biuro@cititravel.pl
albo poprzez kontakt telefoniczny z Centrum Rezerwacji Cititravel.pl pod numerem infolinii 801 703 303 lub (+48) 22 487 55 55
8.4. Konsultant Cititravel.pl dokona wszelkich zmian według Państwa życzeń i z chęcią wyjaśni przebieg całego procesu.

§9 Warunki anulowania rezerwacji przez klienta

9.1. Dokonanie anulacji rezerwacji po zakupie wycieczki turystycznej możliwe jest na zasadach opisanych w warunkach uczestnictwa Organizatora imprezy turystycznej.

§10 Warunki anulowania rezerwacji przez Organizatora

10.1. Zasady anulowania wycieczek przez Organizatorów zawarte są w ogólnych warunkach uczestnictwa Organizatora Imprezy turystycznej.
10.2. Informacje o ewentualnych zmianach w Państwa rezerwacji dokonanych przez Organizatora wycieczki, przesyłane będą przez Cititravel.pl pod wskazany w Formularzu adres e-mail lub będą przekazywane telefonicznie.

§11 Obsługa posprzedażowa

11.1. W każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z Cititravel.pl i uzyskać odpowiedzi na temat statusu swojej rezerwacji, dodatkowych informacji o zarezerwowanej wycieczce turystycznej lub uzyskać odpowiedzi na inne pytania dotyczące Państwa wyjazdu.
11.2. Na minimum 48 godziny przed wylotem powinni Państwo skontaktować się z Cititravel.pl aby potwierdzić godziny wyjazdu/wylotu.
11.3. Cititravel.pl poinformuje Państwa każdorazowo o wszelkich zmianach w rezerwacji wycieczki turystycznej na podstawie otrzymanego komunikatu od Organizatora.

§12 Postępowanie reklamacyjne

12.1. W przypadku, gdy nie są Państwo zadowoleni z odpowiedniego wykonania umowy przez Organizatora mają Państwo prawo do złożenia reklamacji w zakresie związanym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Organizatora świadczeń zawartych w Umowie zakupionej w Cititravel.pl wycieczki turystycznej.
12.2. Reklamacje należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności na adres Organizatora Imprezy turystycznej.
12.3. Dokładamy wszelkich starań, aby usługi świadczone przez Cititravel.pl były najwyższej jakości. W przypadku niezadowolenia z powodu jakości obsługi w Cititravel.pl mają Państwo również prawo do złożenia reklamacji.
12.4. Reklamacje związane z jakością obsługi przez Cititravel.pl należy składać na adres Cititravel Polska Sp. z o.o ul. Słowiańska 38 A/B 61-664 Poznań w formie pisemnej lub wysyłać je na adres internetowy konrad.lewartowski@cititravel.pl
cititravel.pl rozpatrzy Państwa reklamację w terminie nieprzekraczalnym 14 dni od daty otrzymania.
12.5. Prawidłowo złożona reklamacja powinna, co najmniej zawierać: oznaczenie Usługobiorcy tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania (może zawierać także adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy, co ułatwi kontakt z Usługobiorcą) oraz opis reklamowanego faktu lub usługi.

§13 Postanowienia końcowe

13.1. W sprawach nieuregulowanych przez postanowienia niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
13.2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Cititravel.pl rozstrzygane są przez sądy, sądy powszechne, rzeczowo i miejscowo właściwe według ustawy.
13.3. Korzystając z usług świadczonych przez Cititravel.pl oświadczają Państwo, że wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu są dla Państwa jasne i zrozumiałe i akceptują Państwo wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu bez zastrzeżeń.